Algemene voorwaarden

Ik:

 • Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging CAT en heb me daarmee gecommitteerd te handelen conform het CAT-reglement.
 • Ik heb me verplicht tot geheimhouding ten aanzien van cliënten en cliëntengegevens t.b.v. het dossier en verstrekte gegevens.
 • Ik zal correct doorverwijzen naar een arts of collega-therapeut indien mijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • Ik ben verplicht om informatie betreffende de behandeling aan jou te verstrekken in alle fases van de behandeling.
 • Ik heb een beroepsaansprakelijkheidsverzekering via BAT.
 • Ik ben aangesloten bij de geschillencommissie GAT.
 • Ik geef geen medische of erotische massages.

Client:

 • Je bezoekt mij vrijwillig.
 • Je verplicht je om eerlijke en relevante informatie te verstrekken.
 • Je dient het gebruik van medicatie vooraf te vermelden.
 • Je hebt te allen tijde het recht tot inzage in je dossier.
 • Je verplicht je een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen. Zo niet dan worden de kosten van de gereserveerde tijd alsnog in rekening gebracht.

Indien informatie wordt achtergehouden over eventuele ziektes en/of blessures aanvaardt Pure Touch massages geen enkele aansprakelijkheid voor de resultaten en/of gevolgen tijdens of na de massage.

De behandeling:

 • Kan te allen tijde vrijwillig worden beëindigd.
 • Kan niet doorgaan als je onder invloed bent van alcohol en/of drugs.
 • Kan worden aangepast of worden geannuleerd als er sprake is van een lichamelijke toestand waardoor de behandeling niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd mag/kan worden (contra-indicaties).
 • Kan contant of per tikkie betaald worden. Een tikkie graag snel overmaken na de behandeling.

Privacy

Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt (indien nodig en in overleg) een registratie van medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens en AVG van toepassing. Ik ga zorgvuldig om met de verstrekte gegevens en houd mij hierbij aan de wettelijke regels.